อิโมติคอน
แบ่งปัน

อิโมจิส่วนของร่างกาย

  นิ้วมือเปิดอิโมจิ

 • 👋
 • 👋🏻
 • 👋🏼
 • 👋🏽
 • 👋🏾
 • 👋🏿
 • 🤚
 • 🤚🏻
 • 🤚🏼
 • 🤚🏽
 • 🤚🏾
 • 🤚🏿
 • 🖐️
 • 🖐🏻
 • 🖐🏼
 • 🖐🏽
 • 🖐🏾
 • 🖐🏿
 • ✋🏻
 • ✋🏼
 • ✋🏽
 • ✋🏾
 • ✋🏿
 • 🖖
 • 🖖🏻
 • 🖖🏼
 • 🖖🏽
 • 🖖🏾
 • 🖖🏿
 • 🫱
 • 🫱🏻
 • 🫱🏼
 • 🫱🏽
 • 🫱🏾
 • 🫱🏿
 • 🫲
 • 🫲🏻
 • 🫲🏼
 • 🫲🏽
 • 🫲🏾
 • 🫲🏿
 • 🫳
 • 🫳🏻
 • 🫳🏼
 • 🫳🏽
 • 🫳🏾
 • 🫳🏿
 • 🫴
 • 🫴🏻
 • 🫴🏼
 • 🫴🏽
 • 🫴🏾
 • 🫴🏿
 • 🫷
 • 🫷🏻
 • 🫷🏼
 • 🫷🏽
 • 🫷🏾
 • 🫷🏿
 • 🫸
 • 🫸🏻
 • 🫸🏼
 • 🫸🏽
 • 🫸🏾
 • 🫸🏿
 • อีโมจิบางส่วนของมือ

 • 👌
 • 👌🏻
 • 👌🏼
 • 👌🏽
 • 👌🏾
 • 👌🏿
 • 🤌
 • 🤌🏻
 • 🤌🏼
 • 🤌🏽
 • 🤌🏾
 • 🤌🏿
 • 🤏
 • 🤏🏻
 • 🤏🏼
 • 🤏🏽
 • 🤏🏾
 • 🤏🏿
 • ✌️
 • ✌🏻
 • ✌🏼
 • ✌🏽
 • ✌🏾
 • ✌🏿
 • 🤞
 • 🤞🏻
 • 🤞🏼
 • 🤞🏽
 • 🤞🏾
 • 🤞🏿
 • 🫰
 • 🫰🏻
 • 🫰🏼
 • 🫰🏽
 • 🫰🏾
 • 🫰🏿
 • 🤟
 • 🤟🏻
 • 🤟🏼
 • 🤟🏽
 • 🤟🏾
 • 🤟🏿
 • 🤘
 • 🤘🏻
 • 🤘🏼
 • 🤘🏽
 • 🤘🏾
 • 🤘🏿
 • 🤙
 • 🤙🏻
 • 🤙🏼
 • 🤙🏽
 • 🤙🏾
 • 🤙🏿
 • อีโมจิมือนิ้วเดียว

 • 👈
 • 👈🏻
 • 👈🏼
 • 👈🏽
 • 👈🏾
 • 👈🏿
 • 👉
 • 👉🏻
 • 👉🏼
 • 👉🏽
 • 👉🏾
 • 👉🏿
 • 👆
 • 👆🏻
 • 👆🏼
 • 👆🏽
 • 👆🏾
 • 👆🏿
 • 🖕
 • 🖕🏻
 • 🖕🏼
 • 🖕🏽
 • 🖕🏾
 • 🖕🏿
 • 👇
 • 👇🏻
 • 👇🏼
 • 👇🏽
 • 👇🏾
 • 👇🏿
 • ☝🏻
 • ☝🏼
 • ☝🏽
 • ☝🏾
 • ☝🏿
 • 🫵
 • 🫵🏻
 • 🫵🏼
 • 🫵🏽
 • 🫵🏾
 • 🫵🏿
 • นิ้วมือปิดอิโมจิ

 • 👍
 • 👍🏻
 • 👍🏼
 • 👍🏽
 • 👍🏾
 • 👍🏿
 • 👎
 • 👎🏻
 • 👎🏼
 • 👎🏽
 • 👎🏾
 • 👎🏿
 • ✊🏻
 • ✊🏼
 • ✊🏽
 • ✊🏾
 • ✊🏿
 • 👊
 • 👊🏻
 • 👊🏼
 • 👊🏽
 • 👊🏾
 • 👊🏿
 • 🤛
 • 🤛🏻
 • 🤛🏼
 • 🤛🏽
 • 🤛🏾
 • 🤛🏿
 • 🤜
 • 🤜🏻
 • 🤜🏼
 • 🤜🏽
 • 🤜🏾
 • 🤜🏿
 • อิโมจิมือ

 • 👏
 • 👏🏻
 • 👏🏼
 • 👏🏽
 • 👏🏾
 • 👏🏿
 • 🙌
 • 🙌🏻
 • 🙌🏼
 • 🙌🏽
 • 🙌🏾
 • 🙌🏿
 • 🫶
 • 🫶🏻
 • 🫶🏼
 • 🫶🏽
 • 🫶🏾
 • 🫶🏿
 • 👐
 • 👐🏻
 • 👐🏼
 • 👐🏽
 • 👐🏾
 • 👐🏿
 • 🤲
 • 🤲🏻
 • 🤲🏼
 • 🤲🏽
 • 🤲🏾
 • 🤲🏿
 • 🤝
 • 🤝🏻
 • 🤝🏼
 • 🤝🏽
 • 🤝🏾
 • 🤝🏿
 • 🫱🏻‍🫲🏼
 • 🫱🏻‍🫲🏽
 • 🫱🏻‍🫲🏾
 • 🫱🏻‍🫲🏿
 • 🫱🏼‍🫲🏻
 • 🫱🏼‍🫲🏽
 • 🫱🏼‍🫲🏾
 • 🫱🏼‍🫲🏿
 • 🫱🏽‍🫲🏻
 • 🫱🏽‍🫲🏼
 • 🫱🏽‍🫲🏾
 • 🫱🏽‍🫲🏿
 • 🫱🏾‍🫲🏻
 • 🫱🏾‍🫲🏼
 • 🫱🏾‍🫲🏽
 • 🫱🏾‍🫲🏿
 • 🫱🏿‍🫲🏻
 • 🫱🏿‍🫲🏼
 • 🫱🏿‍🫲🏽
 • 🫱🏿‍🫲🏾
 • 🙏
 • 🙏🏻
 • 🙏🏼
 • 🙏🏽
 • 🙏🏾
 • 🙏🏿
 • อิโมติคอนมือ

 • ✍️
 • ✍🏻
 • ✍🏼
 • ✍🏽
 • ✍🏾
 • ✍🏿
 • 💅
 • 💅🏻
 • 💅🏼
 • 💅🏽
 • 💅🏾
 • 💅🏿
 • 🤳
 • 🤳🏻
 • 🤳🏼
 • 🤳🏽
 • 🤳🏾
 • 🤳🏿
 • อิโมจิส่วนของร่างกาย

 • 💪
 • 💪🏻
 • 💪🏼
 • 💪🏽
 • 💪🏾
 • 💪🏿
 • 🦾
 • 🦿
 • 🦵
 • 🦵🏻
 • 🦵🏼
 • 🦵🏽
 • 🦵🏾
 • 🦵🏿
 • 🦶
 • 🦶🏻
 • 🦶🏼
 • 🦶🏽
 • 🦶🏾
 • 🦶🏿
 • 👂
 • 👂🏻
 • 👂🏼
 • 👂🏽
 • 👂🏾
 • 👂🏿
 • 🦻
 • 🦻🏻
 • 🦻🏼
 • 🦻🏽
 • 🦻🏾
 • 🦻🏿
 • 👃
 • 👃🏻
 • 👃🏼
 • 👃🏽
 • 👃🏾
 • 👃🏿
 • 🧠
 • 🫀
 • 🫁
 • 🦷
 • 🦴
 • 👀
 • 👁️
 • 👁
 • 👅
 • 👄
 • 🫦

รอยยิ้มและอารมณ์ อิโมจิ สัญลักษณ์

❤️ หัวใจ ✔️ เครื่องหมายถูก ⭐ ดาว ↣ ลูกศร ⇧ ลูกศรขึ้น ⬇ ลูกศรลง ◍ วงกลม △ สามเหลี่ยม ⓐ อักขระพิเศษ az ⓵ ตัวเลข {} วงเล็บ ◘ เครื่องหมายหัวข้อ ♕ สัญลักษณ์หมากรุก ㊊ ชาวจีน お ญี่ปุ่น ㅬ เกาหลี ≤ การเปรียบเทียบ © ลิขสิทธิ์ 『 มุม ✟ ข้าม ♔ มงกุฎ $ สกุลเงิน 💍 เพชร ✿ ดอกไม้ 🦞 อาหาร ¼ เศษส่วน ♀ เพศ β อักษรกรีก ตัวละครที่มองไม่เห็น ╏ ไลน์ 💉 ทางการแพทย์ 🌞 ดวงอาทิตย์ 🌙 ดวงจันทร์ 𝄞 ดนตรี ☎ สำนักงาน 𝝅 สัญลักษณ์ปี่ ❝ ❞ เครื่องหมายวรรคตอน ▉ สี่เหลี่ยมผืนผ้า Ⅺ โรมัน ッ ยิ้ม 🖐 มือ ⊠ สี่เหลี่ยม 𓆉 สัตว์ข้อความ 🐼 อีโมจิสัตว์ 🚂 ขนส่ง 🏅 เหรียญรางวัล ℃ หน่วย ⚠️ สัญลักษณ์เตือน 🔫 สัญลักษณ์อาวุธ ⛈️ สภาพอากาศ ♎ ราศี 𝔼𝕟𝕘𝕝𝕚𝕤𝕙 ฟอนต์ภาษาอังกฤษ ฟีฟ่าอักขระพิเศษไทย

คัดลอกและวาง อักษรพิเศษ

คัดลอกและวางข้อความสัญลักษณ์อีโมจิทุกส่วนของร่างกายได้ในคลิกเดียว 👋 👉 👌 👈 🤏 ✌️ 🤞 🤟 🤘 👆 👎 👍 👏 🙌 🤲 👐 🙏 ✍️ 💪 👃 👅 👄 👁️ 🦴 🦷 🦻. อีโมจิไขว้นิ้ว (🤞), รักคุณท่าทางอิโมจิ (🤟), เรียกฉันว่าอิโมจิมือ (🤙), อีโมจินิ้วกลาง (🖕), อิโมจิยกมือขึ้นด้วยกัน (🤲) สำหรับการใช้งานครั้งเดียว คลิกที่อิโมจิหรือต้องการคัดลอกหลายอิโมจิ จากนั้นเพิ่มรายการโปรดของคุณลงในคลิปบอร์ด คัดลอกทั้งหมดในคลิกเดียว.

อักษรพิเศษ.com ฟรีอย่างแท้จริง All-in-1 ซึ่งมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติมากมายพร้อมอีโมจิกว่า 3,600 รายการบนแป้นพิมพ์อีโมจิ แป้นพิมพ์ Facemoji อีโมจิเติมชีวิตชีวาให้กับแชทและโพสต์ของคุณบน WhatsApp, Tiktok, Instagram, Messenger, Facebook, Snapchat, SMS และอีกมากมาย 🎉 การส่งข้อความไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อนด้วยเว็บไซต์อีโมจิที่เจ๋งที่สุดในปี 2023! 🤘😝🤘

แจกอิโมจิไอโฟนและอิโมจิแอนดรอยน่ารัก ๆ เอาไว้ส่งให้เพื่อน ช่วยเพิ่มอรรถรสให้ช่องแชทมากขึ้น รวมอิโมจิ ไว้ใช้บนโซเชียลมีเดียทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter สามารถก๊อปวางไปใช้ได้เลย และนอกจากนี้ เรายังจับคู่อิโมจิน่ารัก ๆ ไว้ด้วย ตามไปดูกันเลยค่ะ อ่านต่อได้ที่