อิโมติคอน

  ตัวละครพิเศษยอดนิยม

 • ©
 • 💀
 • $
 • £
 • ¥
 • 🚗
 • 🚘
 • 🚦
 • 🏎
 • 🚁​
 • 💰
 • 🤵

ติดตั้งในโทรศัพท์ Android และคอมพิวเตอร์ Windows

คัดลอกและวางอักขระพิเศษ

❤️ หัวใจ ✔️ เครื่องหมายถูก ⭐ ดาว ↣ ลูกศร ⇧ ลูกศรขึ้น ⬇ ลูกศรลง ◍ วงกลม △ สามเหลี่ยม ⓐ อักขระพิเศษ az ⓵ ตัวเลข {} วงเล็บ ◘ เครื่องหมายหัวข้อ ♕ สัญลักษณ์หมากรุก ㊊ ชาวจีน お ญี่ปุ่น ㅬ เกาหลี ≤ การเปรียบเทียบ © ลิขสิทธิ์ 『 มุม ✟ ข้าม ♔ มงกุฎ $ สกุลเงิน 💍 เพชร ✿ ดอกไม้ 🦞 อาหาร ¼ เศษส่วน ♀ เพศ β อักษรกรีก ตัวละครที่มองไม่เห็น ╏ ไลน์ 💉 ทางการแพทย์ 🌞 ดวงอาทิตย์ 🌙 ดวงจันทร์ 𝄞 ดนตรี ☎ สำนักงาน 𝝅 สัญลักษณ์ปี่ ❝ ❞ เครื่องหมายวรรคตอน ▉ สี่เหลี่ยมผืนผ้า Ⅺ โรมัน ッ ยิ้ม 🖐 มือ ⊠ สี่เหลี่ยม 𓆉 สัตว์ข้อความ 🐼 อีโมจิสัตว์ 🚂 ขนส่ง 🏅 เหรียญรางวัล ℃ หน่วย ⚠️ สัญลักษณ์เตือน 🔫 สัญลักษณ์อาวุธ ⛈️ สภาพอากาศ ♎ ราศี 𝔼𝕟𝕘𝕝𝕚𝕤𝕙 ฟอนต์ภาษาอังกฤษ ฟีฟ่าอักขระพิเศษไทย อักษรพิเศษไทย

  สัญลักษณ์หัวใจ

 • ۵
 • ❤️
 • 🩷
 • 🧡
 • 💛
 • 💚
 • 💙
 • 🩵
 • 💜
 • 🤎
 • 🖤
 • 🩶
 • 🤍
 • 💘
 • 💝
 • 💖
 • 💗
 • 💓
 • 💞
 • 💕
 • 💟
 • ❣️
 • 💔
 • ❤️‍🔥
 • ❤️‍🩹
 • 💌
 • สัญลักษณ์ดาว

 • 🟉
 • 🟊
 • 🟀
 • 🟂
 • 🟃
 • 🟄
 • 🟆
 • 🟇
 • 🟈
 • 🌟
 • 🌠
 • 🟌
 • 🟍
 • ✡️
 • 🟎
 • 🟐
 • 🟒
 • 🟔
 • ٭
 • *
 • 🔆
 • 🔅
 • สัญลักษณ์หน้ายิ้ม

 • Ü
 • Ѷ
 • ت
 • ت
 • Ӫ
 • ӫ
 • 😁
 • 😂
 • 😃
 • 😄
 • 😅
 • 😆
 • 😉
 • 😒
 • 😏
 • 😍
 • 😌
 • 😋
 • 😊
 • 😓
 • 😔
 • 😘
 • 😚
 • 😜
 • 😝
 • 😸
 • 😹
 • 😺
 • 😻
 • 😽
 • 🙊
 • 🙉
 • 🙈
 • สัญลักษณ์แสดงอารมณ์

 • 😀
 • 😃
 • 😄
 • 😁
 • 😆
 • 😅
 • 😂
 • 🤣
 • ☺️
 • 😊
 • 😇
 • 🙂
 • 😛
 • 😝
 • 😜
 • 😍
 • 😘
 • 😗
 • 😙
 • 😚
 • 😋
 • 🤗
 • 😠
 • 😡
 • 😳
 • 😏
 • 😒
 • 😞
 • 😔
 • 😟
 • 😕
 • 🙁
 • ☹️
 • 😣
 • 😖
 • 😰
 • 😥
 • 😢
 • 😭
 • 🤢
 • 🤧
 • 😷
 • 🤒
 • 🤕
 • 🤑
 • สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

 • ®
 • ©
 • โน้ตดนตรีและสัญลักษณ์ดนตรี

 • 𝄞
 • 𝄡
 • 𝄢
 • 𝄪
 • 𝄫
 • 🎵
 • 🎶
 • 𓏢
 • 🎼
 • 🎹
 • 🎻
 • 🎷
 • 🎸
 • 🎺
 • 🥁
 • 🎙
 • 🎚
 • 🎛
 • 🎤
 • 🎧
 • 📻
 • 🔇
 • 🔈
 • 🔉
 • 🔊
 • 📯
 • สัญลักษณ์สกุลเงิน

 • $
 • £
 • د.إ
 • Af
 • ƒ
 • лв
 • ب.د
 • R$
 • P
 • Br
 • ¥
 • د.ج
 • D
 • Q
 • L
 • Kn
 • G
 • Ft
 • Rp
 • ع.د
 • Kr
 • د.ا
 • ¥
 • Rs
 • ل.د
 • L
 • K
 • P
 • C$
 • kr
 • ر.ع.
 • B/.
 • S/.
 • K
 • ر.ق
 • L
 • р.
 • ل.س
 • L
 • ฿
 • m
 • R
 • สัญลักษณ์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

 • 🌞
 • 🌣
 • 🔅
 • 🔆
 • 🌤
 • 🌥
 • 🌦
 • 🏖️
 • 🌜
 • 🌛
 • 🌙
 • 🌑
 • 🌒
 • 🌓
 • 🌔
 • 🌕
 • 🌖
 • 🌗
 • 🌘
 • 🌝
 • 🌚
 • สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

 • π
 • เลขโรมัน

 • XIII
 • XV
 • XX
 • สัญลักษณ์ลูกศร

 • 🏹
 • 💘
 • 📩
 • 📲
 • 📤
 • 📥
 • 🔙
 • 🔚
 • 🔛
 • 🔜
 • 🔝
 • 🔀
 • 🔁
 • 🔂
 • 🔃
 • 🔄
 • ⤿
 • ⬿
 • หมากรุก

 • สัญลักษณ์สภาพอากาศ

 • 🌤
 • 🌥
 • 🌦
 • 🌧
 • 🌨
 • 🌩
 • 🌪
 • 🌫
 • 🌁
 • 🌡
 • 🌀
 • 🌈
 • 🌂
 • 🌌
 • 🌊
 • 💧
 • 🔥
 • ϟ
 • 💨
 • 🌬️
 • 〰️
 • สัญลักษณ์สำนักงาน

 • 📝
 • 💻
 • 🖥️
 • 💼
 • 📁
 • 📂
 • 📅
 • 📆
 • 📇
 • 📈
 • 📉
 • 📊
 • 📋
 • 📌
 • 📍
 • 📎
 • 📏
 • 📔
 • 📕
 • 📖
 • 📗
 • 📘
 • 📙
 • 📚
 • 📓
 • 📒
 • 📃
 • 📜
 • 📄
 • 📰
 • 📑
 • 🔖
 • 📧
 • 📨
 • 📩
 • 📤
 • 📥
 • 📦
 • 📫
 • 📪
 • 📮
 • 🔰
 • 🖩
 • 📟
 • 📴
 • สัญลักษณ์การ์ดและลูกเต๋า

 • 🎲
 • สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 • 🔳
 • 🔲
 • 🔶
 • 🔷
 • 💠
 • 🔸
 • 🔹
 • 🔺
 • 🔻
 • สัญลักษณ์สามเหลี่ยม

 • 👁⃤
 • 👁️⃤
 • ◉⃤
 • 📐
 • 🛆
 • 🔺
 • 🔽
 • สัญลักษณ์เส้น

 • `
 • สัญลักษณ์รายการหัวข้อย่อย

 • «
 • »
 • ⦿
 • สัญลักษณ์ตัวเลข

 • ¹
 • ²
 • ³
 • 💯
 • สัญลักษณ์วงกลม

 • ⦿
 • เศษส่วน

 • ¼
 • ½
 • ¾
 • สัญลักษณ์ PI

 • π
 • 𝝅
 • ϖ
 • 𝝿
 • 𝞹
 • П
 • Π
 • п
 • สัญลักษณ์เครื่องหมายวรรคตอน

 • «
 • »
 • "
 • ·
 • ʾ
 • ʿ
 • ˀ
 • ˁ
 • ˄
 • ˅
 • ˆ
 • ˇ
 • ˈ
 • ˉ
 • ˊ
 • ˋ
 • ː
 • ˑ
 • ˒
 • ˓
 • ˔
 • ˕
 • ˖
 • ˗
 • ˘
 • ˙
 • ˚
 • ˛
 • ˜
 • ˝
 • ˠ
 • ˡ
 • ¿
 • สัญลักษณ์ดอกไม้

 • 🍀
 • 🌼
 • 🌻
 • 🌺
 • 🌹
 • 🌸
 • 🌷
 • 💐
 • 𓆸
 • 🎕
 • 💮
 • 🥀
 • สัญลักษณ์วงเล็บ

 • {
 • }
 • <
 • >
 • ︿
 • ˥
 • ˦
 • ˧
 • ˨
 • ˩
 • สัญลักษณ์จักรราศี

 • ♈︎
 • ♉︎
 • ♊︎
 • ♋︎
 • ♌︎
 • ♍︎
 • ♎︎
 • ♏︎
 • ♐︎
 • ♑︎
 • ♒︎
 • ♓︎
 • 𓋪
 • สัญลักษณ์ทางศาสนา

 • สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก

 • สัญลักษณ์อักษรกรีก

 • Α
 • Β
 • Γ
 • Δ
 • Ε
 • Ζ
 • Η
 • Θ
 • Ι
 • Κ
 • Λ
 • Μ
 • Ν
 • Ξ
 • Ο
 • Π
 • Ρ
 • Σ
 • Τ
 • Υ
 • Φ
 • Χ
 • Ψ
 • Ω
 • α
 • β
 • γ
 • δ
 • ε
 • ζ
 • η
 • θ
 • ι
 • κ
 • λ
 • μ
 • ν
 • ξ
 • ο
 • π
 • ρ
 • σ
 • ς
 • τ
 • υ
 • φ
 • χ
 • ψ
 • ω
 • ข้อความฟองอักขระพิเศษ

 • 🅐
 • 🅑
 • 🅒
 • 🅓
 • 🅔
 • 🅕
 • 🅖
 • 🅗
 • 🅘
 • 🅙
 • 🅚
 • 🅛
 • 🅜
 • 🅝
 • 🅞
 • 🅟
 • 🅠
 • 🅡
 • 🅢
 • 🅣
 • 🅤
 • 🅥
 • 🅦
 • 🅧
 • 🅨
 • 🅩
 • ข้อความสี่เหลี่ยม อักขระพิเศษ

 • 🅰
 • 🅱
 • 🅲
 • 🅳
 • 🅴
 • 🅵
 • 🅶
 • 🅷
 • 🅸
 • 🅹
 • 🅺
 • 🅻
 • 🅼
 • 🅽
 • 🅾
 • 🅿
 • 🆀
 • 🆁
 • 🆂
 • 🆃
 • 🆄
 • 🆅
 • 🆆
 • 🆇
 • 🆈
 • 🆉
 • ข้อความเล่นหางอักขระพิเศษ

 • 𝓐
 • 𝓑
 • 𝓒
 • 𝓓
 • 𝓔
 • 𝓕
 • 𝓖
 • 𝓗
 • 𝓘
 • 𝓙
 • 𝓚
 • 𝓛
 • 𝓜
 • 𝓝
 • 𝓞
 • 𝓟
 • 𝓠
 • 𝓡
 • 𝓢
 • 𝓣
 • 𝓤
 • 𝓥
 • 𝓦
 • 𝓧
 • 𝓨
 • 𝓩
 • 𝓪
 • 𝓫
 • 𝓬
 • 𝓭
 • 𝓮
 • 𝓯
 • 𝓰
 • 𝓱
 • 𝓲
 • 𝓳
 • 𝓴
 • 𝓵
 • 𝓶
 • 𝓷
 • 𝓸
 • 𝓹
 • 𝓺
 • 𝓻
 • 𝓼
 • 𝓽
 • 𝓾
 • 𝓿
 • 𝔀
 • 𝔁
 • 𝔂
 • 𝔃
 • สัญลักษณ์ข้อความกลับหัว

 • Ɔ
 • Ǝ
 • H
 • I
 • ſ
 • W
 • N
 • O
 • Ԁ
 • S
 • M
 • X
 • Z
 • ɐ
 • q
 • ɔ
 • p
 • ǝ
 • ɟ
 • ƃ
 • ɥ
 • ı̣
 • ɾ̣
 • ʞ
 • ן
 • ɯ
 • u
 • o
 • d
 • b
 • ɹ
 • s
 • ʇ
 • n
 • ʌ
 • ʍ
 • x
 • ʎ
 • z
 • สัญลักษณ์ข้อความภาษาอังกฤษแบบเก่า

 • 𝕬
 • 𝕭
 • 𝕮
 • 𝕯
 • 𝕰
 • 𝕱
 • 𝕲
 • 𝕳
 • 𝕴
 • 𝕵
 • 𝕶
 • 𝕷
 • 𝕸
 • 𝕹
 • 𝕺
 • 𝕻
 • 𝕼
 • 𝕽
 • 𝕾
 • 𝕿
 • 𝖀
 • 𝖁
 • 𝖂
 • 𝖃
 • 𝖄
 • 𝖅
 • 𝖆
 • 𝖇
 • 𝖈
 • 𝖉
 • 𝖊
 • 𝖋
 • 𝖌
 • 𝖍
 • 𝖎
 • 𝖏
 • 𝖐
 • 𝖑
 • 𝖒
 • 𝖓
 • 𝖔
 • 𝖕
 • 𝖖
 • 𝖗
 • 𝖘
 • 𝖙
 • 𝖚
 • 𝖛
 • 𝖜
 • 𝖝
 • 𝖞
 • 𝖟
 • สัญลักษณ์หน่วยสัญลักษณ์

 • °
 • ϟ
 • lb
 • Hz
 • Ω
 • T
 • lm
 • psi
 • cd
 • Φ
 • dz
 • สัญลักษณ์มือ

 • 🤘
 • 👍
 • 👌
 • 💪
 • 👎
 • 👊
 • 👋
 • 👐
 • 👏
 • 🙌
 • 🙋
 • 🙏
 • 💅
 • สัญลักษณ์รีไซเคิล

 • สัญลักษณ์เพศ

 • สัญลักษณ์เครื่องมือและอาวุธ

 • 🔨
 • 🔫
 • 🔧
 • 🔩
 • 🔗
 • 📡
 • 🔒
 • 🔓
 • 🔏
 • 🔐
 • 🔑
 • 💉
 • 💣
 • 🗡
 • 🛠
 • 🛡
 • 🏹
 • สัญลักษณ์ทางเทคนิค

คัดลอกและวาง อักษรพิเศษ

ตัวละครพิเศษ.com เป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะได้พบกับอักขระพิเศษทุกประเภท อักขระพิเศษ az ทั้งหมดสร้างด้วยอักขระ Unicode เพื่อให้ชื่อ Garena ไฟฟรี ของคุณมีสไตล์ อักขระพิเศษส่วนใหญ่จะใช้ในโซเชียลมีเดีย เช่น อินสตาแกรม, ชื่อ Facebook หรือชื่อผู้ใช้เกม เช่น garena ไฟฟรี ในการศึกษาหรือในที่ทำงาน ในเว็บไซต์นี้ คุณสามารถค้นหาอักขระพิเศษ az ได้ทุกประเภท เช่น หัวใจ, เส้น, ตัวอักษร ABC, เลขโรมัน, ดาว, อิโมจิสัตว์, ข้อความสัญลักษณ์สัตว์, เครื่องหมายถูก, ลูกศร, หัวข้อย่อย

ประเภทของอักขระพิเศษ

ตัวละครพิเศษหัวใจ

❤ ❥ ❣ ❦ ❧ ღ ۵ ლ ও ❤️️ 🧡️ 💙 💚 💛 💝 💞

ลูกศร

← ↑ → ↓ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↶ ↷ ⇆ ⇇ ↴ ↵ ↺ ↻

ตัวละครพิเศษสตาร์

★ ☆ 🟔 ⋆ ⍟ ✪ ⊛ 🟌 ❂ ☪ 🟆 ❉ ⧆ ✯ ⭐ ✥

อักขระพิเศษภาษาจีน

愛 ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔

อักขระพิเศษภาษาญี่ปุ่น

ッ ヅ ぉ お か ず せ ぜ そ ぞ だ ル リ ラ ぼ ぽ む ヲ

อักขระพิเศษภาษาเกาหลี

ㅿ ㅬ ㅗ ㅄ ㄱ ㄲ ㅅ ㅘ ㅭ ㆀ ㆁ ㅮ ㅙ ㅆ ㄳ ㅚ

ตัวอักษรพิเศษสามเหลี่ยม

▶◀▼▲◺◿⛛⟁⧊⨻◬◭👁️⃤⋫⋬

ตัวละครพิเศษมุม

﹄ ﹃ ﹂ ﹁ ┕ ┓ └ ┐ ┖ ┒ ┗ ┑ ┍ ┙ ┏ ┛ ┎ ┚

ตัวละครพิเศสำนักงาน

⌚ ⌛ ☎ ☏ ✁ ✂ ✃ ✄ ⌨ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ 💻 📁

ตัวละครพิเศษอินฟินิตี้

∞ Ꝏ ꝏ ထ ♾ ♾️ ⧜ ⧝ ⧞

อักขระพิเศษ วงกลม

○ ◌ ☮ ◍ ● ◐ ◠ ◡ ◯ ⦲ ◴ ⦷ ⨁ ⨂ ⦻ ⧂ ⧃

อักขระพิเศษ หรือที่เรียกว่าอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรและตัวเลข เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่พบบนแป้นพิมพ์มาตรฐาน โดยสามารถรวมอักขระต่างๆ เช่น อีโมจิ สัญลักษณ์สกุลเงิน สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และอื่นๆ ในบทความนี้ เราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์อักขระพิเศษทั่วไปและวิธีการใช้

สัญลักษณ์อักขระพิเศษประเภทหนึ่งคืออีโมจิ อิโมจิเป็นไอคอนขนาดเล็กสีสันสดใสที่สามารถใช้แสดงอารมณ์หรือสื่อข้อความได้อย่างสนุกสนานและเป็นภาพ มักใช้ในข้อความ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสารออนไลน์ อีโมจิทั่วไปบางตัวรวมถึงหน้ายิ้ม สัญลักษณ์หัวใจ และยกนิ้วขึ้น

สัญลักษณ์อักขระพิเศษอีกประเภทหนึ่งคือสัญลักษณ์สกุลเงิน สัญลักษณ์เหล่านี้ใช้แทนสกุลเงินต่างๆ ทั่วโลก เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) สัญลักษณ์ยูโร (€) และเครื่องหมายปอนด์ (£) โดยทั่วไปแล้วสัญลักษณ์สกุลเงินจะใช้เพื่อแสดงราคาหรือจำนวนเงิน

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสัญลักษณ์อักขระพิเศษอีกประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อแสดงการดำเนินการและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ทั่วไปบางตัว ได้แก่ เครื่องหมายบวก (+) เครื่องหมายลบ (-) สัญลักษณ์การคูณ (×) และสัญลักษณ์การหาร (÷) สัญลักษณ์เหล่านี้มักใช้ในสมการและสูตรในการคำนวณ

สัญลักษณ์อักขระพิเศษอื่นๆ ได้แก่ เครื่องหมายวรรคตอน เช่น เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) เครื่องหมายคำถาม (?) และจุดไข่ปลา (...) สัญลักษณ์เหล่านี้ใช้เพื่อเน้นย้ำ ระบุคำถาม หรือระบุการหยุดชั่วคราวหรือความลังเลใจในการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

โดยสรุป สัญลักษณ์อักขระพิเศษคือกลุ่มอักขระที่หลากหลายซึ่งใช้เพื่อแสดงอารมณ์ แทนสกุลเงิน ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และเพิ่มความชัดเจนและเน้นย้ำในการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร พวกเขามีบทบาทสำคัญในการสื่อสารสมัยใหม่และเป็นส่วนสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก

วิธีคัดลอกอักขระพิเศษบนแป้นพิมพ์

หากต้องการพิมพ์อักขระพิเศษบนแป้นพิมพ์ ให้กดแป้น alt + ปุ่มตัวเลข

วิธีใช้อักขระพิเศษ

ก่อนอื่นให้คัดลอกสัญลักษณ์พิเศษทั้งหมดของคุณไปยังคลิปบอร์ด จากนั้นคัดลอกทั้งหมดในครั้งเดียวแล้ววางลงในตำแหน่งที่คุณต้องการ