อิโมติคอน

คัดลอกและวางข้อความที่มองไม่เห็น

 • ㅤㅤ
 • ㅤㅤㅤㅤ
 • ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
 • ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
 • ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
 • ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
 • ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
 • ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
 • Long invisible texts


 • ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
 • ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
 • ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
 • ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
❤️ หัวใจ ✔️ เครื่องหมายถูก ⭐ ดาว ↣ ลูกศร ⇧ ลูกศรขึ้น ⬇ ลูกศรลง ◍ วงกลม △ สามเหลี่ยม ⓐ อักขระพิเศษ az ⓵ ตัวเลข {} วงเล็บ ◘ เครื่องหมายหัวข้อ ♕ สัญลักษณ์หมากรุก ㊊ ชาวจีน お ญี่ปุ่น ㅬ เกาหลี ≤ การเปรียบเทียบ © ลิขสิทธิ์ 『 มุม ✟ ข้าม ♔ มงกุฎ $ สกุลเงิน 💍 เพชร ✿ ดอกไม้ 🦞 อาหาร ¼ เศษส่วน ♀ เพศ β อักษรกรีก ตัวละครที่มองไม่เห็น ╏ ไลน์ 💉 ทางการแพทย์ 🌞 ดวงอาทิตย์ 🌙 ดวงจันทร์ 𝄞 ดนตรี ☎ สำนักงาน 𝝅 สัญลักษณ์ปี่ ❝ ❞ เครื่องหมายวรรคตอน ▉ สี่เหลี่ยมผืนผ้า Ⅺ โรมัน ッ ยิ้ม 🖐 มือ ⊠ สี่เหลี่ยม 𓆉 สัตว์ข้อความ 🐼 อีโมจิสัตว์ 🚂 ขนส่ง 🏅 เหรียญรางวัล ℃ หน่วย ⚠️ สัญลักษณ์เตือน 🔫 สัญลักษณ์อาวุธ ⛈️ สภาพอากาศ ♎ ราศี 𝔼𝕟𝕘𝕝𝕚𝕤𝕙 ฟอนต์ภาษาอังกฤษ ฟีฟ่าอักขระพิเศษไทย
⁽⁽(*꒪ัᴗ꒪ั*)⁾⁾
น่ารัก
ଘ(˵•́ ᴗ•̀˵)ଓ
นแองเจิล
(◣‸◢)
นโกรธ
ʚʘ͜͡))❨⋊
สัตว์
(⺣ ^ہ^⺣)
หน้าแดง
☜╮(˚▽˚)╭☞
ร่าเริง
(•ิ_•ิ)?
สับสน
(´╥︵╥`)
ร้องไห้
┌( ^◡^ )┘
เต้นรำ
(||_ _|||)
หดหู่
Ψ(`_ ´)ノ
ปีศาจ
╰(●ᴗ●)╯
ตื่นเต้น
(งʘ_ʘ)ง
ต่อสู้
\(◕‿◕)/
มีความสุข
₍₍(♥´ ᵕ `♥)⁾⁾
หัวใจ
(^_^)/
สวัสดี
╮(╯ω╰)╭
ทำอะไรไม่ถูก
(~˘◡˘)~~(˘◡˘~)
กอด
(ღ꒡ ᴈ꒡)(꒡ε ꒡)
จูบ
◝(ᵔ∀ᵔ)◜
หัวเราะ
ヽ(。♡‿♡。)ノ
รัก
(♯▼益▼)
คลั่งไคล้
╭∩╮(ಠ╭╮ಠ)
นิ้วกลาง
(゚_゚;)
ประหม่า
乁( ˙ ∇˙乁)
งานสังสรรค์
(✿ ˘ ³˘)♥
โรแมนติก
(•︵•)
เศร้า
ミ(☉﹏☉)ミ
กลัว
(∪_∪)...zzZ
นอน
<(⌐▨_▨)>
แว่นกันแดด
(╯=_=)╯彡┻━┻
พลิกตาราง

คัดลอกและวางอักขระว่าง

คัดลอกวางข้อความที่มองไม่เห็นในคลิกเดียว เช่นเดียวกับช่องว่าง [ ], no-break Space [ ], Three-per-Em space [ ], ideographic space [ ], thin space [ ] สำหรับการคลิกเพียงครั้งเดียวบนสัญลักษณ์หรือต้องการคัดลอกพื้นที่ว่างหลายตัวและอักขระว่างแล้วเพิ่มรายการโปรดของคุณ ไปที่คลิปบอร์ดแล้วคัดลอกทั้งหมดในคลิกเดียว คุณสามารถใช้ Invisible Letters นี้สำหรับ instagram, twitter และ pubg และยังใช้สำหรับส่งข้อความเปล่าบน whatsapp

อักขระที่มองไม่เห็นที่คุณเห็นในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่อะไรนอกจากยูนิโค้ดที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงอักขระที่ว่างเปล่า มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและแพร่หลายในการพิมพ์ช่องว่างในข้อความโดยไม่ต้องใช้ปุ่มเว้นวรรค สัญลักษณ์เหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าช่องว่าง, อักขระว่าง, อักขระช่องว่าง, ข้อความที่มองไม่เห็น, อักขระที่มองไม่เห็น, ข้อความที่มองไม่เห็นหรือ espaco invisivel

ในตารางที่กล่าวถึงด้านล่าง คุณสามารถเห็น [] วงเล็บปีกกา แต่ละอันมีอักขระที่มองไม่เห็น

Exaple Meaning Unicode
[ ] Space U+0020
[ ] No-Break Space U+00A0
[ ] En Quad U+2000
[ ] Em Quad U+2001
[ ] En Space U+2002
[ ] Em Space U+2003
[ ] Three-Per-Em Space U+2004
[ ] Four-Per-Em Space U+2005
[ ] Six-Per-Em Space U+2006
[ ] Figure Space U+2007
[ ] Punctuation Space U+2008
[ ] Thin Space U+2009
[ ] Hair Space U+200A
[ ] Medium Mathematical Space U+205F
[ ] Ideographic Space U+3000