อิโมติคอน

ติดตั้งในโทรศัพท์ Android และคอมพิวเตอร์ Windows

อักขระพิเศษ az

ʙ
ғ
ɢ
ʜ
ɪ
ʟ
ɴ
ǫ
ʀ
s
x
ʏ𝐀
𝐁
𝐂
𝐃
𝐄
𝐅
𝐆
𝐇
𝐈
𝐉
𝐊
𝐋
𝐌
𝐍
𝐎
𝐏
𝐐
𝐑
𝐒
𝐓
𝐔
𝐕
𝐖
𝐗
𝐘
𝐙
𝐚
𝐛
𝐜
𝐝
𝐞
𝐟
𝐠
𝐡
𝐢
𝐣
𝐤
𝐥
𝐦
𝐧
𝐨
𝐩
𝐪
𝐫
𝐬
𝐭
𝐮
𝐯
𝐰
𝐱
𝐲
𝐳

𝘼
𝘽
𝘾
𝘿
𝙀
𝙁
𝙂
𝙃
𝙄
𝙅
𝙆
𝙇
𝙈
𝙉
𝙊
𝙋
𝙌
𝙍
𝙎
𝙏
𝙐
𝙑
𝙒
𝙓
𝙔
𝙕

𝘈
𝘉
𝘊
𝘋
𝘌
𝘍
𝘎
𝘏
𝘐
𝘑
𝘒
𝘓
𝘔
𝘕
𝘖
𝘗
𝘘
𝘙
𝘚
𝘛
𝘜
𝘝
𝘞
𝘟
𝘠
𝘡
𝘢
𝘣
𝘤
𝘥
𝘦
𝘧
𝘨
𝘩
𝘪
𝘫
𝘬
𝘭
𝘮
𝘯
𝘰
𝘱
𝘲
𝘳
𝘴
𝘵
𝘶
𝘷
𝘸
𝘹
𝘺
𝘻

𝓐
𝓑
𝓒
𝓓
𝓔
𝓕
𝓖
𝓗
𝓘
𝓙
𝓚
𝓛
𝓜
𝓝
𝓞
𝓟
𝓠
𝓡
𝓢
𝓣
𝓤
𝓥
𝓦
𝓧
𝓨
𝓩
𝓪
𝓫
𝓬
𝓭
𝓮
𝓯
𝓰
𝓱
𝓲
𝓳
𝓴
𝓵
𝓶
𝓷
𝓸
𝓹
𝓺
𝓻
𝓼
𝓽
𝓾
𝓿
𝔀
𝔁
𝔂
𝔃

𝒜
𝐵
𝒞
𝒟
𝐸
𝐹
𝒢
𝐻
𝐼
𝒥
𝒦
𝐿
𝑀
𝒩
𝒪
𝒫
𝒬
𝑅
𝒮
𝒯
𝒰
𝒱
𝒲
𝒳
𝒴
𝒵
𝒶
𝒷
𝒸
𝒹
𝑒
𝒻
𝑔
𝒽
𝒾
𝒿
𝓀
𝓁
𝓂
𝓃
𝑜
𝓅
𝓆
𝓇
𝓈
𝓉
𝓊
𝓋
𝓌
𝓍
𝓎
𝓏

🅐
🅑
🅒
🅓
🅔
🅕
🅖
🅗
🅘
🅙
🅚
🅛
🅜
🅝
🅞
🅟
🅠
🅡
🅢
🅣
🅤
🅥
🅦
🅧
🅨
🅩🄰
🄱
🄲
🄳
🄴
🄵
🄶
🄷
🄸
🄹
🄺
🄻
🄼
🄽
🄾
🄿
🅀
🅁
🅂
🅃
🅄
🅅
🅆
🅇
🅈
🅉

🅰
🅱
🅲
🅳
🅴
🅵
🅶
🅷
🅸
🅹
🅺
🅻
🅼
🅽
🅾
🅿
🆀
🆁
🆂
🆃
🆄
🆅
🆆
🆇
🆈
🆉

𝕬
𝕭
𝕮
𝕯
𝕰
𝕱
𝕲
𝕳
𝕴
𝕵
𝕶
𝕷
𝕸
𝕹
𝕺
𝕻
𝕼
𝕽
𝕾
𝕿
𝖀
𝖁
𝖂
𝖃
𝖄
𝖅
𝖆
𝖇
𝖈
𝖉
𝖊
𝖋
𝖌
𝖍
𝖎
𝖏
𝖐
𝖑
𝖒
𝖓
𝖔
𝖕
𝖖
𝖗
𝖘
𝖙
𝖚
𝖛
𝖜
𝖝
𝖞
𝖟

𝔄
𝔅
𝔇
𝔈
𝔉
𝔊
𝔍
𝔎
𝔏
𝔐
𝔑
𝔒
𝔓
𝔔
𝔖
𝔗
𝔘
𝔙
𝔚
𝔛
𝔜
𝔞
𝔟
𝔠
𝔡
𝔢
𝔣
𝔤
𝔥
𝔦
𝔧
𝔨
𝔩
𝔪
𝔫
𝔬
𝔭
𝔮
𝔯
𝔰
𝔱
𝔲
𝔳
𝔴
𝔵
𝔶
𝔷

𝔸
𝔹
𝔻
𝔼
𝔽
𝔾
𝕀
𝕁
𝕂
𝕃
𝕄
𝕆
𝕊
𝕋
𝕌
𝕍
𝕎
𝕏
𝕐
𝕒
𝕓
𝕔
𝕕
𝕖
𝕗
𝕘
𝕙
𝕚
𝕛
𝕜
𝕝
𝕞
𝕟
𝕠
𝕡
𝕢
𝕣
𝕤
𝕥
𝕦
𝕧
𝕨
𝕩
𝕪
𝕫

Ɔ
Ǝ
H
I
ſ
˥
W
N
O
Ԁ
Ό
S
Λ
M
X
X

ɐ
q
ɔ
p
ǝ
ɟ
ɓ
ı
ɾ
ʞ
l
ɯ
u
o
d
b
ɹ
s
ʇ
n
ʌ
ʍ
x
ʎ
z

Ҝ
Ɋ𝑨̲̅
𝑩̲̅
𝑪̲̅
𝑫̲̅
𝑬̲̅
𝑭̲̅
𝑮̲̅
𝑯̲̅
𝑰̲̅
𝑱̲̅
𝑲̲̅
𝑳̲̅
𝑴̲̅
𝑵̲̅
𝑶̲̅
𝑷̲̅
𝑸̲̅
𝑹̲̅
𝑺̲̅
𝑻̲̅
𝑼̲̅
𝑽̲̅
𝑾̲̅
𝑿̲̅
𝒀̲̅
𝒁̲̅

𝒂̲̅
𝒃̲̅
𝒄̲̅
𝒅̲̅
𝒆̲̅
𝒇̲̅
𝒈̲̅
𝒉̲̅
𝒊̲̅
𝒋̲̅
𝒌̲̅
𝒍̲̅
𝒎̲̅
𝒏̲̅
𝒐̲̅
𝒑̲̅
𝒒̲̅
𝒓̲̅
𝒔̲̅
𝒕̲̅
𝒖̲̅
𝒗̲̅
𝒘̲̅
𝒙̲̅
𝒚̲̅
𝒛̲̅

≋A≋
≋B≋
≋C≋
≋D≋
≋E≋
≋F≋
≋G≋
≋H≋
≋I≋
≋J≋
≋K≋
≋L≋
≋M≋
≋N≋
≋O≋
≋P≋
≋Q≋
≋R≋
≋S≋
≋T≋
≋U≋
≋V≋
≋W≋
≋X≋
≋Y≋
≋Z≋

≋a≋
≋b≋
≋c≋
≋d≋
≋e≋
≋f≋
≋g≋
≋h≋
≋i≋
≋j≋
≋k≋
≋l≋
≋m≋
≋n≋
≋o≋
≋p≋
≋q≋
≋r≋
≋s≋
≋t≋
≋u≋
≋v≋
≋w≋
≋x≋
≋y≋
≋z≋
♥A♥
♥B♥
♥C♥
♥D♥
♥E♥
♥F♥
♥G♥
♥H♥
♥I♥
♥J♥
♥K♥
♥L♥
♥M♥
♥N♥
♥O♥
♥P♥
♥Q♥
♥R♥
♥S♥
♥T♥
♥U♥
♥V♥
♥W♥
♥X♥
♥Y♥
♥Z♥

♥a♥
♥b♥
♥c♥
♥d♥
♥e♥
♥f♥
♥g♥
♥h♥
♥i♥
♥j♥
♥k♥
♥l♥
♥m♥
♥n♥
♥o♥
♥p♥
♥q♥
♥r♥
♥s♥
♥t♥
♥u♥
♥v♥
♥w♥
♥x♥
♥y♥
♥z♥

⊶A⊶
⊶B⊶
⊶C⊶
⊶D⊶
⊶E⊶
⊶F⊶
⊶G⊶
⊶H⊶
⊶I⊶
⊶J⊶
⊶K⊶
⊶L⊶
⊶M⊶
⊶N⊶
⊶O⊶
⊶P⊶
⊶Q⊶
⊶R⊶
⊶S⊶
⊶T⊶
⊶U⊶
⊶V⊶
⊶W⊶
⊶X⊶
⊶Y⊶
⊶Z⊶

⊶a⊶
⊶b⊶
⊶c⊶
⊶d⊶
⊶e⊶
⊶f⊶
⊶g⊶
⊶h⊶
⊶i⊶
⊶j⊶
⊶k⊶
⊶l⊶
⊶m⊶
⊶n⊶
⊶o⊶
⊶p⊶
⊶q⊶
⊶r⊶
⊶s⊶
⊶t⊶
⊶u⊶
⊶v⊶
⊶w⊶
⊶x⊶
⊶y⊶
⊶z⊶

ᄉAᄉ
ᄉBᄉ
ᄉCᄉ
ᄉDᄉ
ᄉEᄉ
ᄉFᄉ
ᄉGᄉ
ᄉHᄉ
ᄉIᄉ
ᄉJᄉ
ᄉKᄉ
ᄉLᄉ
ᄉMᄉ
ᄉNᄉ
ᄉOᄉ
ᄉPᄉ
ᄉQᄉ
ᄉRᄉ
ᄉSᄉ
ᄉTᄉ
ᄉUᄉ
ᄉVᄉ
ᄉWᄉ
ᄉXᄉ
ᄉYᄉ
ᄉZᄉ

ᄉaᄉ
ᄉbᄉ
ᄉcᄉ
ᄉdᄉ
ᄉeᄉ
ᄉfᄉ
ᄉgᄉ
ᄉhᄉ
ᄉiᄉ
ᄉjᄉ
ᄉkᄉ
ᄉlᄉ
ᄉmᄉ
ᄉnᄉ
ᄉoᄉ
ᄉpᄉ
ᄉqᄉ
ᄉrᄉ
ᄉsᄉ
ᄉtᄉ
ᄉuᄉ
ᄉvᄉ
ᄉwᄉ
ᄉxᄉ
ᄉyᄉ
ᄉzᄉ

【A】
【B】
【C】
【D】
【E】
【F】
【G】
【H】
【I】
【J】
【K】
【L】
【M】
【N】
【O】
【P】
【Q】
【R】
【S】
【T】
【U】
【V】
【W】
【X】
【Y】
【Z】

【a】
【b】
【c】
【d】
【e】
【f】
【g】
【h】
【i】
【j】
【k】
【l】
【m】
【n】
【o】
【p】
【q】
【r】
【s】
【t】
【u】
【v】
【w】
【x】
【y】
【z】

『A』
『B』
『C』
『D』
『E』
『F』
『G』
『H』
『I』
『J』
『K』
『L』
『M』
『N』
『O』
『P』
『Q』
『R』
『S』
『T』
『U』
『V』
『W』
『X』
『Y』
『Z』

『a』
『b』
『c』
『d』
『e』
『f』
『g』
『h』
『i』
『j』
『k』
『l』
『m』
『n』
『o』
『p』
『q』
『r』
『s』
『t』
『u』
『v』
『w』
『x』
『y』
『z』

[̲̅A]
[̲̅B]
[̲̅C]
[̲̅D]
[̲̅E]
[̲̅F]
[̲̅G]
[̲̅H]
[̲̅I]
[̲̅J]
[̲̅K]
[̲̅L]
[̲̅M]
[̲̅N]
[̲̅O]
[̲̅P]
[̲̅Q]
[̲̅R]
[̲̅S]
[̲̅T]
[̲̅U]
[̲̅V]
[̲̅W]
[̲̅X]
[̲̅Y]
[̲̅Z]

[̲̅a]
[̲̅b]
[̲̅c]
[̲̅d]
[̲̅e]
[̲̅f]
[̲̅g]
[̲̅h]
[̲̅i]
[̲̅j]
[̲̅k]
[̲̅l]
[̲̅m]
[̲̅n]
[̲̅o]
[̲̅p]
[̲̅q]
[̲̅r]
[̲̅s]
[̲̅t]
[̲̅u]
[̲̅v]
[̲̅w]
[̲̅x]
[̲̅y]
[̲̅z]

฿
Đ
Ɇ
ł
J
Ø
Q
Ʉ
V
Ӿ
Ɏ
ӾA̷ ̷
B̷ ̷
C̷ ̷
D̷ ̷
E̷ ̷
F̷ ̷
G̷ ̷
H̷ ̷
I̷ ̷
J̷ ̷
K̷ ̷
L̷ ̷
M̷ ̷
N̷ ̷
O̷ ̷
P̷ ̷
Q̷ ̷
R̷ ̷
S̷ ̷
T̷ ̷
U̷ ̷
V̷ ̷
W̷ ̷
X̷ ̷
Y̷ ̷
Z̷ ̷

̾C̾

α
ƈ
ԃ
ҽ
ϝ
ɠ
ԋ
ι
ʝ
ƙ
ʅ
ɱ
ɳ
σ
ρ
ϙ
ɾ
ʂ
ƚ
υ
ʋ
ɯ
x
ȥ

Ā
ā
Ă
ă
Ą
ą
Ć
ć
Ĉ
ĉ
Ċ
ċ
Č
č
Ď
ď
Đ
đ
Ē
ē
Ĕ
ĕ
Ė
ė
Ę
ę
Ě
ě
Ĝ
ĝ
Ğ
ğ
Ġ
ġ
Ģ
ģ
Ĥ
ĥ
Ħ
ħ
Ĩ
ĩ
Ī
ī
Ĭ
ĭ
Į
į
İ
ı
IJ
ij
Ĵ
ĵ
Ķ
ķ
ĸ
Ĺ
ĺ
Ļ
ļ
Ľ
ľ
Ŀ
ŀ
Ł
ł
Ń
ń
Ņ
ņ
Ň
ň
Ŋ
ŋ
Ō
ō
Ŏ
ŏ
Ő
ő
Œ
œ
Ŕ
ŕ
Ŗ
ŗ
Ř
ř
Ś
ś
Ŝ
ŝ
Ş
ş
Š
š
Ţ
ţ
Ť
ť
Ŧ
ŧ
Ũ
ũ
Ū
ū
Ŭ
ŭ
Ů
ů
Ű
ű
Ų
ų
Ŵ
ŵ
Ŷ
ŷ
Ÿ
Ź
ź
Ż
ż
Ž
ž
ſ
ʼn

ᴿ

á
â
æ
à
å
ã
ä
ç
é
ê
è
ð
ë
í
î
ì
ï
ñ
ó
ô
ò
ø
õ
ö
ß
þ
ú
û
ù
ü
ý
ÿ

ą
č
Ĥ
ħ
ĩ
Ň
Ř
Ť
Ŵ
Ž

หรือลอง

ღƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♡ นั่นคืออีโมติคอนทั้งหมดที่เรามี ♡ƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♪

ไม่มีหน้าให้โหลดอีกต่อไป

Next page

คัดลอกและวางอักขระพิเศษ

𝔼𝕟𝕘𝕝𝕚𝕤𝕙 ฟอนต์ภาษาอังกฤษ ฟีฟ่าอักขระพิเศษไทย - ꧁༒꧂ อีโมจิคน - 🇹🇭 หัวใจ - ❤️ ดาว - ⭐ เครื่องหมายถูก - ✔️ ข้าม - ✟ ดอกไม้ - ✿ อักขระพิเศษ az - ⓐ มงกุฎ - ♔ ยิ้ม - ッ มือ - 🖐 สัตว์ข้อความ - 𓆉 ลิขสิทธิ์ - © อีโมจิสัตว์ - 🐼 ดนตรี - 🎵 อักษรพิเศษไทย - ந สกุลเงิน - $ ดวงอาทิตย์ - 🌞 ดวงจันทร์ - 🌙 ขนส่ง - 🚂 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ - ➗ อักษรกรีก - β สภาพอากาศ - ⛈️ อาหาร - 🦞 สัญลักษณ์อาวุธ - 🔫 เพชร - 💍 ทางการแพทย์ - 💉 สัญลักษณ์เตือน - ⚠️ เกาหลี - ㅬ โรมัน - Ⅺ สัญลักษณ์การ์ด - ♠ ลูกศร - ↣ ลูกศรขึ้น - ⇧ ลูกศรลง - ⬇ สัญลักษณ์หมากรุก - ♕ เพศ - ♀ สำนักงาน - ☎ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ▉ สี่เหลี่ยม - ⊠ สามเหลี่ยม - △ ชาวจีน - ㊊ ญี่ปุ่น - お ไลน์ - ╏ เครื่องหมายหัวข้อ - ⦿ ตัวเลข - ⓵ หน่วย - ℃ วงกลม - ◍ ¼ เศษส่วน สัญลักษณ์ปี่ - 𝝅 เครื่องหมายวรรคตอน - ❝ ❞ วงเล็บ - {} ราศี - ♎ ศาสนา - ॐ เหรียญรางวัล - 🏅 การเปรียบเทียบ - ≤ มุม - 『 ตัวละครที่มองไม่เห็น - [ ]

อิโมจิ

ใบหน้ายิ้ม - 😀 อีโมจิร่างกาย - 👋 อีโมจิคน - 🧒

อีโมติคอน

น่ารัก - ⁽⁽(*꒪ัᴗ꒪ั*)⁾⁾ นแองเจิล - ଘ(˵•́ ᴗ•̀˵)ଓ นโกรธ - (◣‸◢) สัตว์ - ʚʘ͜͡))❨⋊ หน้าแดง - (⺣ ^ہ^⺣) ร่าเริง - ☜╮(˚▽˚)╭☞ สับสน - (•ิ_•ิ)? ร้องไห้ - (´╥︵╥`) เต้นรำ - ┌( ^◡^ )┘ หดหู่ - (||_ _|||) ปีศาจ - Ψ(`_ ´)ノ ตื่นเต้น - ╰(●ᴗ●)╯ ต่อสู้ - (งʘ_ʘ)ง มีความสุข - \(◕‿◕)/ หัวใจ - ₍₍(♥´ ᵕ `♥)⁾⁾ สวัสดี - (^_^)/ ทำอะไรไม่ถูก - ╮(╯ω╰)╭ กอด - (~˘◡˘)~~(˘◡˘~) จูบ - (ღ꒡ ᴈ꒡)(꒡ε ꒡) หัวเราะ - ◝(ᵔ∀ᵔ)◜ รัก - ヽ(。♡‿♡。)ノ คลั่งไคล้ - (♯▼益▼) นิ้วกลาง - ╭∩╮(ಠ╭╮ಠ) ประหม่า - (゚_゚;) งานสังสรรค์ - 乁( ˙ ∇˙乁) โรแมนติก - (✿ ˘ ³˘)♥ เศร้า - (•︵•) กลัว - ミ(☉﹏☉)ミ นอน - (∪_∪)...zzZ แว่นกันแดด - <(⌐▨_▨)> พลิกตาราง - (╯=_=)╯彡┻━┻

หัวใจ คัดลอกและวาง อิโมจิหัวใจ

อักษรพิเศษไทยคัดลอกวางอักขระพิเศษ az ในคลิกเดียว 🅐 🅑 🅒 ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ 🅷 🅸 🅹 🅺 𝓵 𝓶 𝓷 𝓞 𝓟 𝓠 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅. อักษรพิเศษเท่ๆ ข้อความตัวพิมพ์ใหญ่ฟองสีขาว A (Ⓐ), ข้อความฟองสีดำ A (🅐), กล่องข้อความสี่เหลี่ยมสีขาว A (🄰), ตัวอักษรเล่นหาง (𝓐), ภาษาอังกฤษแบบเก่า (𝖆) สำหรับการใช้งานครั้งเดียว คลิกบนอักขระพิเศษ หรือต้องการคัดลอกอักขระพิเศษหลายตัวและอีโมจิ จากนั้นเพิ่มรายการโปรดของคุณลงในคลิปบอร์ด แล้วคัดลอกทั้งหมดได้ในคลิกเดียว.

ยินดีต้อนรับสู่ ตัวอักษรพิเศษ.com เว็บไซต์นี้มีตัวอักษรพิเศษประเภทต่างๆ ใช้ตัวอักษรพิเศษเพื่อสร้างชื่อที่ดีที่สุดสำหรับ Gareena free fire นอกจากนี้ยังใช้ตัวอักษรพิเศษสำหรับการออกแบบ ตัวอักษรพิเศษส่วนใหญ่อยู่ในอักขระ Unicode ตัวอักษรพิเศษสามารถพิมพ์โดยใช้แป้นคีย์บอร์ด บนแป้นพิมพ์ alt + ตัวเลขสามารถสร้างอักขระพิเศษประเภทต่างๆ.

อักษรพิเศษ.com All-in-1 ฟรีอย่างแท้จริงซึ่งมีเนื้อหาตัวอักษร a-z ที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติมากมายพร้อมอักขระพิเศษและอีโมจิกว่า 3,600 ตัวบนแป้นพิมพ์อีโมจิ แป้นพิมพ์ Facemoji Emoji เพิ่มชีวิตชีวาให้กับการแชทและโพสต์ของคุณบน WhatsApp , Tiktok, Instagram, Messenger, Facebook, Snapchat, SMS และอีกมากมาย 🎉 การส่งข้อความไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อนด้วยเว็บไซต์อิโมจิที่เจ๋งที่สุดในปี 2024!🤘😝🤘

แจกอิโมจิไอโฟนและอิโมจิแอนดรอยน่ารัก ๆ เอาไว้ส่งให้เพื่อน ช่วยเพิ่มอรรถรสให้ช่องแชทมากขึ้น รวมอิโมจิ ไว้ใช้บนโซเชียลมีเดียทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter สามารถก๊อปวางไปใช้ได้เลย และนอกจากนี้ เรายังจับคู่อิโมจิน่ารัก ๆ ไว้ด้วย ตามไปดูกันเลยค่ะ อ่านต่อได้ที่

อิโมจิหัวใจ ความหมายภาษาอังกฤษ
White Bubble Capital text A letter Symbol
White Bubble Capital text B letter Symbol
White Bubble Capital text C letter Symbol
White Bubble Capital text D letter symbol
White Bubble Capital text E letter symbol
White Bubble Capital text F letter symbol
White Bubble Capital text G letter symbol
White Bubble Capital text H letter symbol
White Bubble Capital text I letter symbol
White Bubble Capital text J letter symbol
White Bubble Capital text K letter symbol
White Bubble Capital text L letter symbol
White Bubble Capital text M letter symbol
White Bubble Capital text N letter symbol
White Bubble Capital text O letter symbol
White Bubble Capital text P letter symbol
White Bubble Capital text Q letter symbol
White Bubble Capital text R letter symbol
White Bubble Capital text S letter symbol
White Bubble Capital text T letter symbol
White Bubble Capital text U letter symbol
White Bubble Capital text V letter symbol
White Bubble Capital text W letter symbol
White Bubble Capital text X letter symbol
White Bubble Capital text Y letter symbol
White Bubble Capital text Z letter symbol
White Bubble small text a letter Symbol
White Bubble small text b letter Symbol
White Bubble small text c letter Symbol
White Bubble small text d letter symbol
White Bubble small text e letter symbol
White Bubble small text f letter symbol
White Bubble small text g letter symbol
White Bubble small text h letter symbol
White Bubble small text i letter symbol
White Bubble small text j letter symbol
White Bubble small text k letter symbol
White Bubble small text l letter symbol
White Bubble small text m letter symbol
White Bubble small text n letter symbol
White Bubble small text o letter symbol
White Bubble small text p letter symbol
White Bubble small text q letter symbol
White Bubble small text r letter symbol
White Bubble small text s letter symbol
White Bubble small text t letter symbol
White Bubble small text u letter symbol
White Bubble small text v letter symbol
White Bubble small text w letter symbol
White Bubble small text x letter symbol
White Bubble small text y letter symbol
White Bubble small text z letter symbol
🅐 Black Bubble text A letter Symbol
🅑 Black Bubble text B letter Symbol
🅒 Black Bubble text C letter Symbol
🅓 Black Bubble text D letter symbol
🅔 Black Bubble text E letter symbol
🅕 Black Bubble text F letter symbol
🅖 Black Bubble text G letter symbol
🅗 Black Bubble text H letter symbol
🅘 Black Bubble text I letter symbol
🅙 Black Bubble text J letter symbol
🅚 Black Bubble text K letter symbol
🅛 Black Bubble text L letter symbol
🅜 Black Bubble text M letter symbol
🅝 Black Bubble text N letter symbol
🅞 Black Bubble text O letter symbol
🅟 Black Bubble text P letter symbol
🅠 Black Bubble text Q letter symbol
🅡 Black Bubble text R letter symbol
🅢 Black Bubble text S letter symbol
🅣 Black Bubble text T letter symbol
🅤 Black Bubble text U letter symbol
🅥 Black Bubble text V letter symbol
🅦 Black Bubble text W letter symbol
🅧 Black Bubble text X letter symbol
🅨 Black Bubble text Y letter symbol
🅩 Black Bubble text Z letter symbol
🄰 White box Square Text A symbol
🄱 White box Square Text B symbol
🄲 White box Square Text C symbol
🄳 White box Square Text D symbol
🄴 White box Square Text E symbol
🄵 White box Square Text F symbol
🄶 White box Square Text G symbol
🄷 White box Square Text H symbol
🄸 White box Square Text I symbol
🄹 White box Square Text J symbol
🄺 White box Square Text K symbol
🄻 White box Square Text L symbol
🄼 White box Square Text M symbol
🄽 White box Square Text N symbol
🄾 White box Square Text O symbol
🄿 White box Square Text P symbol
🅀 White box Square Text Q symbol
🅁 White box Square Text R symbol
🅂 White box Square Text S symbol
🅃 White box Square Text T symbol
🅄 White box Square Text U symbol
🅅 White box Square Text V symbol
🅆 White box Square Text W symbol
🅇 White box Square Text X symbol
🅈 White box Square Text Y symbol
🅉 White box Square Text Z symbol
🅰 Black box Square Text A symbol
🅱 Black box Square Text B symbol
🅲 Black box Square Text C symbol
🅳 Black box Square Text D symbol
🅴 Black box Square Text E symbol
🅵 Black box Square Text F symbol
🅶 Black box Square Text G symbol
🅷 Black box Square Text H symbol
🅸 Black box Square Text I symbol
🅹 Black box Square Text J symbol
🅺 Black box Square Text K symbol
🅻 Black box Square Text L symbol
🅼 Black box Square Text M symbol
🅽 Black box Square Text N symbol
🅾 Black box Square Text O symbol
🅿 Black box Square Text P symbol
🆀 Black box Square Text Q symbol
🆁 Black box Square Text R symbol
🆂 Black box Square Text S symbol
🆃 Black box Square Text T symbol
🆄 Black box Square Text U symbol
🆅 Black box Square Text V symbol
🆆 Black box Square Text W symbol
🆇 Black box Square Text X symbol
🆈 Black box Square Text Y symbol
🆉 Black box Square Text Z symbol
𝓐 Cursive letter A symbol
𝓑 Cursive letter B symbol
𝓒 Cursive letter C symbol
𝓓 Cursive letter D symbol
𝓔 Cursive letter E symbol
𝓕 Cursive letter F symbol
𝓖 Cursive letter G symbol
𝓗 Cursive letter H symbol
𝓘 Cursive letter I symbol
𝓙 Cursive letter J symbol
𝓚 Cursive letter K symbol
𝓛 Cursive letter L symbol
𝓜 Cursive letter M symbol
𝓝 Cursive letter N symbol
𝓞 Cursive letter O symbol
𝓟 Cursive letter P symbol
𝓠 Cursive letter Q symbol
𝓡 Cursive letter R symbol
𝓢 Cursive letter S symbol
𝓣 Cursive letter T symbol
𝓤 Cursive letter U symbol
𝓥 Cursive letter V symbol
𝓦 Cursive letter W symbol
𝓧 Cursive letter X symbol
𝓨 Cursive letter Y symbol
𝓩 Cursive letter Z symbol
𝓪 Cursive letter a symbol
𝓫 Cursive letter b symbol
𝓬 Cursive letter c symbol
𝓭 Cursive letter d symbol
𝓮 Cursive letter e symbol
𝓯 Cursive letter f symbol
𝓰 Cursive letter g symbol
𝓱 Cursive letter h symbol
𝓲 Cursive letter i symbol
𝓳 Cursive letter j symbol
𝓴 Cursive letter k symbol
𝓵 Cursive letter l symbol
𝓶 Cursive letter m symbol
𝓷 Cursive letter n symbol
𝓸 Cursive letter o symbol
𝓹 Cursive letter p symbol
𝓺 Cursive letter q symbol
𝓻 Cursive letter r symbol
𝓼 Cursive letter s symbol
𝓽 Cursive letter t symbol
𝓾 Cursive letter u symbol
𝓿 Cursive letter v symbol
𝔀 Cursive letter w symbol
𝔁 Cursive letter x symbol
𝔂 Cursive letter y symbol
𝔃 Cursive letter z symbol
𝕬 Old English A
𝕭 Old English B
𝕮 Old English C
𝕯 Old English D
𝕰 Old English E
𝕱 Old English F
𝕲 Old English G
𝕳 Old English H
𝕴 Old English I
𝕵 Old English J
𝕶 Old English K
𝕷 Old English L
𝕸 Old English M
𝕹 Old English N
𝕺 Old English O
𝕻 Old English P
𝕼 Old English Q
𝕽 Old English R
𝕾 Old English S
𝕿 Old English T
𝖀 Old English U
𝖁 Old English V
𝖂 Old English W
𝖃 Old English X
𝖄 Old English Y
𝖅 Old English Z
𝖆 Old English a
𝖇 Old English b
𝖈 Old English c
𝖉 Old English d
𝖊 Old English e
𝖋 Old English f
𝖌 Old English g
𝖍 Old English h
𝖎 Old English i
𝖏 Old English j
𝖐 Old English k
𝖑 Old English l
𝖒 Old English m
𝖓 Old English n
𝖔 Old English o
𝖕 Old English p
𝖖 Old English q
𝖗 Old English r
𝖘 Old English s
𝖙 Old English t
𝖚 Old English u
𝖛 Old English v
𝖜 Old English w
𝖝 Old English x
𝖞 Old English y
𝖟 Old English z
ɐ Reverse Letter a Symbol
q Reverse Letter b Symbol
ɔ Reverse Letter c Symbol
p Reverse Letter d Symbol
ǝ Reverse Letter e Symbol
ɟ Reverse Letter f Symbol
ɓ Reverse Letter g Symbol
ı Reverse Letter i Symbol
ɾ Reverse Letter j Symbol
ʞ Reverse Letter k Symbol
l Reverse Letter l Symbol
ɯ Reverse Letter m Symbol
u Reverse Letter n Symbol
o Reverse Letter o Symbol
d Reverse Letter p Symbol
b Reverse Letter q Symbol
ɹ Reverse Letter r Symbol
s Reverse Letter s Symbol
ʇ Reverse Letter t Symbol
n Reverse Letter u Symbol
ʌ Reverse Letter v Symbol
ʍ Reverse Letter w Symbol
x Reverse Letter x Symbol
ʎ Reverse Letter y Symbol
z Reverse Letter z Symbol